Tom Terpstra

MSc. Tom Terpstra 

Tom was een van de promovendi van het project Gender & Gezondheid. In juli 2017 studeerde hij af in Geneeskunde aan de Rijks Universiteit Groningen. Tijdens de laatste fase van zijn studie, de stage wetenschap, kwam Tom in aanraking met onderzoek naar somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Dit beviel zo goed dat Tom op zoek ging naar een mogelijkheid om het onderzoek naar SOLK een vervolg te geven en zo kwam hij als promovendus terecht in het onderzoeksproject.

Tom bestudeerde of er verschillende zorg wordt gegeven aan mannen en vrouwen met veelvoorkomende somatisch onvoldoende verklaarde klachten. Dit kunnen bijvoorbeeld verschillen zijn in verwijzingen naar specialisten of verschillen in de mate van inzet van aanvullende onderzoeken. Tom doet vanaf september 2018 helaas niet meer mee aan het project Gender & Gezondheid , maar gelukkig kunnen we goed verder met het werk dat hij tot die tijd heeft verricht.