Sandra van Dulmen

Prof. dr. Sandra Van Dulmen

Het was op het eind van haar studie psychologie dat Sandra als student-assistent geconfronteerd werd met verschillen in communicatiestijlen van mannelijke en vrouwelijke huisartsen met hun mannelijke en vrouwelijke patiënten, zoals die te observeren waren in op audio opgenomen huisartsconsulten. In haar scriptie ”Sexeverschillen in communicatie, toegespitst op het medisch consult” liet Sandra zien dat er verschillen waren in zowel woordkeuze als grammatica. Voor haar promotie-onderzoek dat daarop volgde kreeg ze subsidie uit het potje “Vrouwenstudies geneeskunde” dat toen nog bestond en ging Sandra zich verder toeleggen op het onderzoeken en beïnvloeden van klachtgerelateerde cognities en emoties van patiënten met een specifieke vorm van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), namelijk het prikkelbare darmsyndroom, die verwezen waren naar de internist. Het vrouwenstudieaccent had hierin vooral betrekking op de fors hogere prevalentie van deze klachten onder vrouwen. SOLK en sexeverschillen in de communicatie hebben haar sindsdien enorm geboeid.

In haar werk als hoogleraar Communicatie in de gezondheidszorg aan het Radboudumc, op het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in Utrecht en aan de University College of Southeast Norway in Noorwegen heeft Sandra meerdere projecten geïnitieerd en uitgevoerd die nader ingaan op hoe er in de spreekkamer tussen arts en patiënt gecommuniceerd wordt. Ook heeft ze meerdere interventies ontwikkeld om patiënten met SOLK (o.a. prikkelbare darmsyndroom en fibromyalgie) in groepen of op afstand (eHealth) te ondersteunen in het omgaan met hun klachten. Een van de studies liet zien dat de sexeverschillen in de communicatie bij de huisarts niet in dezelfde mate gezien werden in de communicatie van medisch specialisten. Een andere studie liet zien dat het overnemen van een deel van de zorg van de huisarts door de praktijkondersteuner (in de meeste gevallen een vrouw) gevolgen heeft voor de inhoud van de zorg die mannelijke en vrouwelijke patiënten krijgen. Dat moet ons wel aan het denken zetten.

Tenslotte, iedereen voelt wel eens een pijntje waar hij zich zorgen om maakt, maar wanneer klachten ondraaglijk worden en het dagelijks leven er door beheerst gaat worden, is er hulp nodig. In dit project gaan we hopelijk weer een volgende stap zetten in welke benadering welke patiënten, ongeacht hun biologische aanleg, het beste kan helpen.

Contact: sandra.vandulmen[at]radboudumc.nl

Persoonlijke pagina: https://www.nivel.nl/Sandra-van-Dulmen