Presentatie Aranka voor The Institute for Sexual and Gender Minority Health and Wellbeing

Begin augustus 2021 werd er vanuit het Institute for Sexual and Gender Minority Health (ISGMH) van Northwestern University een paperwedstrijd georganiseerd. Het onderwerp van de wedstrijd was data science en gelijkheid in gezondheid voor transgender, genderdiverse mensen en/of LHB’ers. Aranka heeft hier een paper voor ingestuurd en was één van de winnaars! Haar paper met als titel: “How to ensure inclusivity in large-scale population cohort studies? Lessons learned on sex, gender and sexual orientation.” beschrijft waar zij tijdens haar onderzoek tegenaan is gelopen, met name bij het meten en uitvragen van het geslacht, gender en de seksuele oriëntatie van deelnemers aan grote cohortstudies. Daarnaast suggereerde ze ook praktische oplossingen om deze zaken uit te vragen. Op 2 december presenteerde zij haar paper tijdens een online seminar. Gedurende deze seminar werden de verschillen tussen de VS en Nederland in het uitvragen van de drie concepten ook duidelijk. Uiteindelijk volgde een leuke discussie met interessante vragen!