Patiënten gezocht!

Voor ons multidisciplinaire onderzoek naar gendersensitieve zorg zijn wij bezig met de samenstelling van een patiëntenpanel. We zijn op zoek naar mensen, met name LHBTI’s*, die wel eens de huisarts bezoeken voor veelvoorkomende lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, pijn of buikklachten. Met behulp van dit panel proberen we een zo breed mogelijk perspectief op veelvoorkomende lichamelijke klachten te creëren.

De taken van de patiënten binnen het panel zijn:

  • Meedenken over het project;
  • Meedenken over de resultaten die voortkomen uit het project;
  • Vervolgstappen binnen het project;
  • Aanwezig zijn bij de jaarlijkse bijeenkomsten, waar de resultaten van het project worden gepresenteerd en bediscussieerd.

Met jullie hulp hopen wij meer inzicht te krijgen in persoonlijke ervaringen met veelvoorkomende lichamelijk klachten, en in de manier waarop ons onderzoeksproject kan bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg voor patiënten met deze klachten. Onkosten zullen worden vergoed.

Een samenvatting van het project is te vinden op de website van ZonMw.

Ben jij de patiënt die wij zoeken, en wil je graag meedenken en meepraten over ons onderzoek naar gendersensitieve zorg bij patiënten met veelvoorkomende, lichamelijke klachten? Neem dan contact op met de projectleider Judith: j.g.m.rosmalen@umcg.nl.

*LHBTI’s: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders, en intersekse personen.