Onderwijs Medische Communicatie

“The good physician treats the disease, the great physician treats the patient who has the disease” (William Osler (1849-1919))

Deze quote komt uit het gastcollege dat Tim olde Hartman op 8 februari 2018 verzorgde voor het vak Medische Communicatie aan studenten van de Master Communicatie & Beïnvloeding. Tim was vanuit zijn expertise als huisarts en onderzoeker gevraagd om te praten over de vraag of mannen en vrouwen anders communiceren in de spreekkamer.

Communicatie speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg, dat weten we, maar hoe ziet effectieve communicatie er concreet uit en hoe overwin je lastige struikelblokken in de beroepspraktijk? Het vak Medische communicatie, ontworpen en gegeven door Enny Das en Wyke Stommel, heeft als doel een brug te slaan tussen de communicatie- en medische disciplines. In dit vak bestuderen studenten hoe wetenschappelijke kennis vanuit het communicatiedomein vragen in de medische context kan beantwoorden. ‘Gender, communicatie en gezondheid’ vormde een van de vier behandelde casus.

Tim legde uit aan een muisstille zaal hoe lastig het is voor een huisarts om goed te communiceren over somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), en waarom het van belang is om aandacht te hebben voor genderaspecten. Hij vertelde over onderzoek waaruit bleek dat ras en geslacht een rol spelen bij het stellen van diagnoses en bij doorverwijzingen, omdat ook artsen onbewust beïnvloed worden door stereotypen. Over de rol van geslacht en gender bij arts-patiëntgesprekken over SOLK is nog relatief weinig bekend.

Studenten vonden Tim’s gastcollege zeer relevant, omdat het perfect duidelijk maakte dat goede communicatie het verschil kan maken in de medische beroepspraktijk. Studentes Lara Vaessen en Jeltje Bieleman (zie hieronder een foto van deze twee enthousiaste dames) besloten naar aanleiding van Tim’s college een reviewartikel te schrijven over de rol van geslacht bij arts-patiëntgesprekken over SOLK.