NHG Wetenschapsdag

De wetenschapsdag van het Nederlands Huisartsen Genootschap werd dit jaar op 21 juni georganiseerd op het Radboudumc in Nijmegen. Huisartsen en huisarts-onderzoekers komen op deze jaarlijkse conferentie bijeen om te discussiëren over nieuwe ontwikkelingen en methoden, hun onderzoeksprojecten te presenteren en om bij te praten.

Het thema dit jaar was ‘Huisarts, patiënt, en context‘. Ilona presenteerde een poster met de voorlopige bevindingen van haar overzichtsartikel, wat tot interessante discussies leidde. Huisartsen deelden spontaan hun eigen ervaringen met het taalgebruik en de communicatiestijlen van mannelijke en vrouwelijke patiënten in hun praktijk. Context lijkt voor veel huisartsen van groot belang te zijn; de vraag in ons project is natuurlijk in hoeverre sekse en gender een rol spelen in de context in de huisartsenpraktijk. Erg leuk om hierover met huisartsen van gedachten te wisselen!