Marjolein Berger

Prof. dr. Marjolein Berger 

Marjolein studeerde geneeskunde in Groningen, huisartsgeneeskunde in Rotterdam en epidemiologie aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Bij het Centrum voor Medische Besliskunde van het ErasmusMC heeft Marjolein zich ontwikkeld als medisch besliskundige. Van 1992 tot 2010 was ze werkzaam als UD/UHD bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het ErasmusMC, waar ze onderzoek deed naar het voorkomen van en het beleid bij gastrointestinale klachten in de huisartspraktijk, later in het bijzonder bij kinderen. In 2000 is Marjolein daar gepromoveerd op het proefschrift ‘The clinical value of abdominal symptoms and sonography in gallstone disease’ .

Marjolein heeft 17 jaar als huisarts gewerkt in Rotterdam en Bergen op Zoom en sinds haar aantreden als afdelingshoofd in 2010 werkt ze parttime in de Academische Huisartspraktijk Groningen. Van 1999 tot 2003 zat ze in de redactie van het tijdschrift Huisarts & Wetenschap. Marjolein heeft bijgedragen aan het tot stand komen van een groot aantal richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Binnen het project gaat Marjolein zich vooral bezighouden met verschillen in het rapporteren van en het hulp zoeken voor klachten, en met de beslissingen die de huisarts vervolgens neemt.

Contact: m.y.berger[at]umcg.nl

Persoonlijke pagina: https://www.rug.nl/staff/m.y.berger/