Irma Bonvanie

PhD Irma Bonvanie (Post-doc)

Irma studeerde in 2014 af in Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Van 2014 tot en met 2016 deed zij promotieonderzoek naar somatische onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij jongeren. Hierna ging zij als arts aan het werk op de kinderafdeling van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Per 2019 gaat zij in opleiding tot kinderarts in het Universitair Medisch Centrum (UMC) Groningen. Tot die tijd werkt zij als postdoc-onderzoeker aan het Symptomen & Gender project.

Irma kijkt binnen het LifeLines Cohort naar de psychosociale genderrol van de deelnemers. Uiteindelijk is het de bedoeling om in onderzoek naar symptomen onderscheid te kunnen maken tussen de invloed van biologische sekse en de invloed van psychosociale gender in het ontwikkelen van, en hulp zoeken voor, lichamelijke klachten.

Contact: i.j.bonvanie[at]umcg.nl

Persoonlijke pagina: https://www.rug.nl/staff/i.j.bonvanie/