Ilona Plug

MA. Ilona Plug (promovenda)

Ilona werkt als promovenda aan het project Gender & Gezondheid. Na het afronden van de bachelor Nederlandse taal en cultuur begon ze aan de Research Master Language and Communication. Beide opleidingen volgde ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In januari 2018 studeerde ze af met een masterscriptie over de interpretatie van visuele metaforen in reclame, en begon ze aan haar promotietraject, tevens in het mooie Nijmegen.

Ilona gaat kijken naar de communicatie tussen huisartsen en patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), met een extra focus op de mogelijke rol van sekse- en gender. Verschillen in taalgebruik kunnen leiden tot verschillende uitkomsten wat betreft de diagnosestelling, voorgeschreven medicatie, en verwijzingen naar een specialist. Door eventuele verschillen en het effect ervan op de gezondheidszorg in kaart te brengen, hoopt Ilona bij te dragen aan de verbetering van de gezondheidscommunicatie in de huisartsenpraktijk.

Contact: ilona.plug[at]let.ru.nl

Persoonlijke pagina: http://www.ru.nl/personen/plug-i/