Het onderzoeksproject

Wat gaat ons project onderzoeken?

Vrouwen rapporteren meer lichamelijke klachten dan mannen, en lichamelijke klachten van vrouwen blijven vaker medisch onbegrepen. Dit project onderzoekt oorzaken voor dit verschil tussen mannen en vrouwen bij de patiënt, de huisarts en hun interactie. Biologische sekseverschillen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van klachten, maar mannen en vrouwen verschillen misschien ook van elkaar in communicatie en het zoeken naar hulp. Het doel van onze studie is om na te gaan in hoeverre en op welke manier eventuele sekse- en genderverschillen invloed hebben op het presenteren van lichamelijke klachten.

Hoe wordt dit onderzocht?

Dit project bestaat uit vier deelprojecten. Elk deelproject richt zich op een stap in het medische traject.

Deelproject 1: Ervaren van en hulp zoeken voor lichamelijke klachten

Deelproject 1 speelt zich af op het niveau van de patiënt en gaat over het ervaren van lichamelijke klachten en de beslissing om de huisarts te bezoeken. Dit wordt onderzocht in het bevolkingscohort LifeLines, dat bestaat uit ruim 167.000 mensen. In deze groep zal worden onderzocht in hoeverre mannen en vrouwen verschillen in het ervaren van klachten en het bezoeken van de huisarts hiervoor. Ook gaan we kijken in hoeverre deze verschillen te maken hebben met biologische factoren of met psychosociale factoren.

Deelproject 2: Communicatie en taalgebruik over lichamelijke klachten

Dit deelproject richt zich op interacties tussen huisartsen en patiënten met lichamelijke klachten, waarbij gebruik wordt gemaakt van meer dan 150 video- en audio-opnames van consulten. Specifiek wordt onderzocht in hoeverre het taalgebruik in deze gesprekken talige elementen bevat die in eerdere studies zijn gekenmerkt als typerend voor mannelijk of vrouwelijk taalgebruik. Ook wordt onderzocht in hoeverre sekse- en gendercategorieën als ‘vrouw-zijn’ of ‘man-zijn’ relevant worden gemaakt door de sprekers zelf.

Deelproject 3: Aanvullend onderzoek, verwijzing en behandeling

Deelproject 3 concentreert zich op de huisarts en de medische beslissingen die deze neemt. Er wordt onderzocht of er verschillen tussen mannen en vrouwen zijn in hoe vaak en waar naar ze worden doorverwezen voor aanvullend onderzoek of voor behandeling. Hiervoor maken we gebruik van een grote database waarin een groep huisartsen al hun medische beslissingen rondom meer dan 32.000 patiënten heeft geregistreerd.

Deelproject 4: Patiënt ervaringen met de medische zorg

Het laatste deelproject richt zich op het hele traject vanuit het perspectief van de patiënt. In dit deel worden patiëntervaringen met medische zorg uitgevraagd in interviews.

Waarom is dit belangrijk?

Wij denken dat de uitkomsten van dit project ervoor kunnen zorgen dat er betere zorg komt voor lichamelijke klachten van vrouwen en mannen. De resultaten zullen worden verwerkt in richtlijnen en een online training voor huisartsen. Voor patiënten worden adviezen over communiceren met artsen ontwikkeld.