Gender index: What? How? Why?

In september 2020 gaven Aranka en Ilona het voorzittersstokje van de Young NVG&G door aan promovendi Frouke Kingma en Lena Sialino. De twee nieuwe voorzitters begonnen meteen met een mooie frisse start: de nieuwe naam van het netwerk voor jonge onderzoekers naar gender en gezondheid veranderde in START NVG&G.

Tijdens de eerste bijeenkomst van de START NVG&G op 1 oktober 2020 gaf oud-voorzitter Aranka uitleg over gender indices. Welke gender indices bestaan er? Hoe zijn deze opgebouwd? En wat zijn de voor- en nadelen van data-gedreven indices en theorie-gedreven gender indices? Het was een interessante bijeenkomst, met veel discussie! Er werd duidelijk dat gender als sociaal construct lastig in cijfers te vatten is. Maar Aranka’s presentatie liet mooi zien dat gender indices hier een eerste stap in kunnen zijn.