Gemberkoekjes “uit de trommel”

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen, maar in onze agenda stond alvast een mooie bijeenkomst gepland. Dinsdag 15 januari 2019 kwam onze projectgroep voor een vijfde meeting bij elkaar, deze keer weer mooi centraal in Utrecht. Aan tafel zaten ook drie panelleden en Gerrit Jan Wielinga namens COC Nederland. Na alle Kerstdiners en oliebollen kon niemand meer aan eten denken, dus tot onze grote spijt was er deze keer niet aan een streekgerecht gedacht. Gelukkig stond er een koektrommel met erg lekkere gemberkoekjes op tafel. Volgende keer dan maar twee streekgerechten 😉

Update Nijmegen

Na een voorstel- en mededelingenrondje gaf Ilona een korte update over haar onderzoeksproject naar de rol van sekse en gender in arts-patiëntcommunicatie, met name over het overzichtsartikel waar ze op dit moment mee bezig is. In het overzichtsartikel, dat met een mooi woord review wordt genoemd, bestudeert Ilona welke onderzoeken er in de afgelopen 18 jaar zijn gedaan naar mannelijk en vrouwelijk taalgebruik. Op basis van de talige elementen die in deze studies worden beschreven kunnen we een onderzoekskader maken waarmee we vervolgens het taalgebruik in onze arts-patiëntgesprekken kunnen onderzoeken.

Update Groningen

Postdoc Irma heeft in de grote dataset Lifelines (met gegevens van bijna 170.000 mensen) gekeken naar psychosociale variabelen die verschilden tussen mannen en vrouwen. Er werden uiteindelijk tientallen factoren gevonden waarop biologische mannen en biologische vrouwen van elkaar verschilden. Deze factoren bevestigden vaak de genderrollen die in onze huidige maatschappij als norm worden gezien, zoals het aantal werkuren, het aandeel in het huishouden, klussen en koken. Met deze factoren kunnen we dus voor iedere patiënt uit de dataset berekenen hoe ‘genderrol-conform’ diegene is; dat is toch ontzettend interessant!

Maar in dit project zijn we natuurlijk geïnteresseerd in de gevolgen voor de gezondheid. Uit de eerste analyses blijkt dat niet alleen biologische kenmerken zorgen voor meer lichamelijke klachten in vrouwen dan mannen. Ook psychosociale verschillen tussen mannen en vrouwen dragen hier aan bij. Een panellid merkte zeer terecht op dat het last hebben van lichamelijke klachten ook invloed kan hebben op sommige psychosociale kenmerken, zoals het minder kunnen werken door het hebben van lichamelijke klachten. Dit is een goede opmerking die zeker zal worden meegenomen in het vervolg van het onderzoek. 

Patiëntervaringen

Het laatste punt op de agenda ging over het verzamelen van patiëntervaringen. Gerrit Jan van COC Nederland heeft middels vragenlijsten al veel reacties verzameld over ervaringen met huisartsen en gezondheidszorg. Judith en Gerrit Jan gaan kijken of het mogelijk is om deze ervaringen te gebruiken als input voor onze interviewstudie (deelproject 4).

Ondanks het gebrek aan een streekgerecht was deze bijeenkomst zeer geslaagd. We gaan er samen een mooi onderzoeksjaar van maken!

Aantal aanwezigen: 11

Aantal actiepunten: 5