ETMAAL 2021

In februari 2021 presenteerde Ilona de eerste bevindingen van haar onderzoek naar verschillende vormen en functies van onderbrekingen in huisarts-patiëntgesprekken tijdens het online ETMAAL congres.

Onderbrekingen worden vaak geassocieerd met ongepast, negatief en dominant (en zelfs soms mannelijk!) taalgebruik dat het verloop van de interactie zou verstoren. Conversatie-analytische studies laten echter zien dat sommige vormen en functies van onderbrekingen juist positief kunnen bijdragen aan de interactie. In onze studie kijken we daarom naar verschillende vormen en functies van onderbrekingen in de arts-patiëntgesprekken, en onderzoeken we in hoeverre deze samenhangen met de rol van de spreker (huisarts vs. patiënt), het geslacht van de sprekers (vrouw vs. man), en de fase van het medische consult (probleempresentatie vs. fase van diagnose en beleid).

Tijdens het ETMAAL presenteerde Ilona de eerste bevindingen van de studie voor 40 consulten. In deze eerste set consulten is al te zien dat de meeste onderbrekingen coöperatief zijn, bijvoorbeeld een vraag naar verduidelijking of middels het geven van extra relevante informatie. Ook viel op dat de vormen en functies van de onderbrekingen verschillen afhankelijk van de rol van de spreker en de consultfase. Uiteindelijk coderen en analyseren we onderbrekingen uit 80 consulten, dus het is nog eventjes wachten op de resultaten van de volledige dataset. Maar deze eerste bevindingen geven al een erg vernieuwend en interessant beeld van de manier waarop onderbrekingen tijdens huisarts-patiëntgesprekken kunnen bijdragen aan de interactie en een goede arts-patiëntrelatie.