EPATH Congres

In augustus 2021 vond het online EPATH congres plaats, waaraan ook vanuit ons project een bijdrage werd geleverd. Tijdens dit jaarlijkse congres komen Europese clinici en onderzoekers samen om de stand van zaken over gezondheidsgerelateerd onderzoek en zorg voor transgender en genderdiverse mensen te bespreken. Klinisch psychologe Lucette heeft samen met Aranka en Judith onderzoek gedaan naar de barrières die transgender en genderdiverse mensen ervaren wanneer zij hulp van de huisarts zoeken. Lucette presenteerde haar onderzoek tijdens de EPATH. Nadien was er een interessante discussie met clinici over deze barrières, maar ook over de positieve ervaringen van transgender en genderdiverse mensen met hun huisarts.

Bron: epath.eu