Een nieuw netwerk Gender&Gezondheid voor jonge onderzoekers

Op 8 juli 2019 vond de eerste bijeenkomst van de ‘Young NVG&G’ plaats, op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jonge onderzoekers die zich bezighouden met gender en gezondheid waren uitgenodigd dit eerste initiatief van het nieuwe netwerk bij te wonen. Met een lange treinreis achter de rug waren ook Ilona en Aranka daarbij aanwezig. Het doel van de bestaande NVG&G, de Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid, is het bevorderen van een sekse- en gendersensitieve benadering van ziekte en gezondheid in het (wetenschappelijk) onderzoek, het onderwijs, en de zorgpraktijk. Middels een multidisciplinaire benadering wil de vereniging een betere gezondheidszorg voor zowel mannen als vrouwen tot stand te brengen.

De Young NVG&G wil een laagdrempelig, verbindend platform gaan vormen voor onderzoekers die nog relatief vroeg in hun carrière staan om kennis, interessant onderzoek en ervaringen te kunnen uitwisselen. Daarnaast kan Young NVG&G ook als katalysator fungeren voor innovatieve ideeën op het gebied van gender en gezondheid. De eerste bijeenkomst van Young NVG&G was voornamelijk bedoeld als brainstormsessie. Vragen als ‘Wat kan het netwerk Young NVG&G jonge onderzoekers bieden en wat is daar concreet voor nodig?’ en ‘Hoe kunnen NVG&G en NVG&G samenwerken’ werden besproken.

Voor Ilona’s onderzoek naar de rol van sekse en gender in de communicatie tussen huisartsen en patiënten met SOLK, en voor Aranka’s onderzoek naar de associatie tussen gender, sekse en veelvoorkomende lichamelijke klachten is het natuurlijk ontzettend fijn en gezellig om met andere jonge onderzoekers die met sekse en gender bezig zijn te kunnen discussiëren. Al met al was het een geslaagde eerste bijeenkomst om kennis met elkaar te maken en te bespreken welke richting we op willen met Young NVG&G.

V.l.n.r.: Maartje Ridder, Laura Kunst, Sarah Vader, Aranka Ballering, Maaike Muntinga, Renee Bolijn, Jessie van Wezenbeek, Ilona Plug, Marieke Torensma.

Mocht het jou als ‘early career researcher’ leuk en inspirerend lijken om aan te haken bij deze ‘jongerentak’ van de NVG&G, laat het dan vooral weten! Stuur een mailtje naar Ilona (ilona.plug[at]let.ru.nl) en/of Aranka (a.v.ballering[at]umcg.nl) en wij zorgen ervoor dat je aan de mailinglist wordt toegevoegd en dat je op de hoogte blijft van onze sociale activiteiten en inhoudelijke sessies!