Een multidisciplinaire avond tijdens het Linguistic Lab

In Nijmegen heeft een groep studenten van de faculteiten management, letteren en medicijnen het Harmonic Initiative opgezet. Het Harmonic Initiative organiseert in 2018-2019 vijf avonden met verschillende multidisciplinaire thema’s, gepresenteerd en bediscussieerd door onderzoekers en experts uit de drie disciplines. Op 10 januari 2019 vond de tweede lezing van het Harmonic Initiative plaats; het Linguistic Lab.

Ilona en Inge waren door de organisatie van het Harmonic Initiative uitgenodigd een presentatie te verzorgen over hun eigen onderzoek naar arts-patiëntcommunicatie, waarbij Ilona tevens inging op het verschil tussen sekse en gender en de stereotiepe ideeën over mannelijk en vrouwelijk taalgebruik. Enny Das leidde samen met hematoloog Corine Hess de discussie die volgde naar aanleiding van de presentaties.

De studenten waren erg enthousiast over het linguïstisch perspectief op gezondheidscommunicatie. Vooral de stelling ‘De vorm van een boodschap is minstens zo belangrijk als de inhoud van een boodschap’ leidde tot interessante initiële reacties, argumenten en persoonlijke voorbeelden. Al met al was het een inspirerende en bijzondere avond met een dynamische groep studenten en experts.