EAPM Congres

In juni 2021 was het jaarlijks congres van de European Association of Psychosomatic Medicine. Aranka presenteerde zowel haar onderzoek naar geslachtsverschillen in het traject tot diagnose als de resultaten van haar onderzoek naar geslachtsverschillen in aanhoudende lichamelijke klachten na een COVID-19 diagnose.