Congres “Sex, Gender and Pain: Painful Gaps in Knowledge”

Woensdag 29 mei was Aranka bij het jaarlijks congres dat door de Nederlandse Vereniging Gender en Gezondheid (NVG&G) werd georganiseerd. Het congres had dit jaar als titel: “Sex, Gender and Pain: Painful Gaps in Knowledge” en werd gehouden op een bijzondere locatie, namelijk in de grote kas van de Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Omgeven door verschillende tropische planten werd er onder andere gesproken over onderzoek naar gender en sociale normen en waarden. Er kwam naar voren dat bepaalde verwachtingen uit de maatschappij -bijvoorbeeld dat mannen stoïcijns op pijn reageren, terwijl vrouwen hun pijn openlijk (mogen) tonen- ervoor zorgt dat mannen en vrouwen hun pijn verschillend beleven en uiten. Maar het werd ook duidelijk gemaakt dat er nog veel uit te zoeken valt over gender, geslacht en gezondheid.

Daarnaast werd onder meer het ‘Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen’ gepresenteerd. In dit boek staat ook een hoofdstuk over SOLK, geschreven door Judith en collega Lineke Tak. Hierin wordt het belang van een gender-specifieke benadering van SOLK uitgelegd. Verder geeft dit handboek zorgverleners informatie over psychologische ziektebeelden en hoe deze verschillen tussen biologische mannen en vrouwen, maar geeft tevens informatie over hoe de ziektebeelden verschillen in sociaal opzicht. Het handboek behandelt dus niet alleen geslacht, maar ook gender! Het is goed om te zien dat gender, naast geslacht, onder de aandacht van zorgverleners wordt gebracht, en dat zorgverleners tegelijkertijd handvatten aangereikt krijgen om passende zorg te verlenen.