Bossche Koek

Op dinsdag 25 juni 2019 vond de zesde bijeenkomst plaats van onze projectgroep. Deze keer nam Sandra een heerlijk streekgerecht mee uit ’s-Hertogenbosch: Bossche koek!

Tijdens het bespreken van de actiepunten van de vorige bijeenkomst en de planning van het project blijkt dat we al erg veel gedaan hebben! Vooral in het kader van kennisbenutting lijken we allemaal te springen om onze onderzoeksprojecten te presenteren op congressen, symposia, wetenschapsdagen en in het onderwijs. Onze mooie website wordt dagelijks door mensen bezocht en ook de lijst met geïnteresseerden in onze nieuwsbrief blijft groeien.

Update Nijmegen

Ilona is op dit moment druk bezig met het schrijven van haar review, waarin ze een overzicht geeft van eerdere studies die gedaan zijn naar taalgebruik van mannen en vrouwen. Een week eerder had ze haar voorlopige bevindingen en conclusies al gepresenteerd met een poster op de NHG-Wetenschapsdag (Nederlandse Huisartsen Genootschap) die op 21 juni in Nijmegen werd georganiseerd.

Tussen het schrijven door duikt Ilona zo nu en dan in de enorme en interessante data die verzameld zijn tijdens het Drongo Talenfestival. De eerste inzichten in de bevindingen van deze Drongo-studie werden door Ilona gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Interpersoonlijke Gezondheidscommunicatie (16 mei in Antwerpen) en de bijeenkomst van de werkgroep Patient Provider Interaction (24 juni op het NIVEL in Utrecht). Na de zomer zal Ilona de Drongo-data in meer detail gaan analyseren; we zijn zeer benieuwd naar de resultaten!

Op 5 en 6 oktober 2019 vindt het Weekend van de Wetenschap plaats, waarbij ook het Radboudumc haar deuren opent voor het grote publiek. Sabine en Ilona zullen samen met een aantal andere promovendi een interactief onderzoekje uitvoeren op zondag 6 oktober 2019, waarbij ouders en kinderen uitgedaagd worden hun ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid in de wetenschappelijke wereld tot uiting te brengen.

Update Groningen

In Groningen wordt tevens druk geschreven: Aranka buigt zich nu over de data van de Lifelines-studie, waarin naar gegevens van duizenden mensen is gekeken om te onderzoeken of sekse en gender (voornamelijk de mate waarin iemand conform is aan genderrolpatronen die in de data geïdentificeerd zijn) samenhingen met het voorkomen van lichamelijke klachten. Ook zal Aranka zich deze zomer buigen over wat voorspellers zijn voor het lang aanhouden van veelvoorkomende lichamelijke klachten, en bekijken of sekse en gender daar ook een rol in spelen.

Van 15 t/m 18 juni vond de eerste EURONET-SOMA zomerschool plaats, mede georganiseerd door projectleden Judith, Tim, en Ilona. Aranka was als gelukkige deelnemer aanwezig. Lees hier het verslag van deze zeer geslaagde zomerschool in het mooie Ezinge!

Aantal aanwezigen: 10

Aantal actiepunten: 10

Eindcijfer voor de Bossche koek: M = 7.4, SD = 0.4.

“Met een extra compliment voor de lekker pittige smaak.”

“Lekker kruidig, maar een beetje droog. Wel erg mooie presentatie!”