Anéla-VIOT Juniorendag 2019

De Anéla-VIOT Juniorendag is een jaarlijks congres voor junior onderzoekers op het gebied van toegepaste taalkunde (zoals taalonderwijs, taalverwerving en communicatie), een initiatief van Association Néerlandaise de Linguistique Appliquée (ANELA) en Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT). Op de Juniorendag presenteren scriptiestudenten en promovendi middels een poster of met een mondelinge presentatie hun onderzoek, en er is altijd veel tijd voor bijpraten en netwerken tijdens de koffiepauzes, lunch en borrel.

Ilona zat dit jaar in de organisatie van de Juniorendag, waar ook Wyke namens het Anéla-bestuur bij betrokken was. Daarnaast presenteerde Ilona de eerste resultaten van de Drongo-studie. Ook Inge gaf een presentatie tijdens de Juniorendag, over de eerste bevindingen van haar reviewstudie. De Juniorendag werd dit jaar gehouden op 5 april op de Christelijke Hogeschool Ede. Het aantal deelnemers was hoger dan verwacht en daar was de organisatie uiteraard erg trots op!