Activiteiten

Onder het kopje ‘Activiteiten’ vindt u een overzicht van relevante congressen en symposia, door ons gegeven onderwijs en onze recente publicaties.

Activiteiten:

Van 19 t/m 22 juni waren Judith, Tim, Aranka en Inge aanwezig op het EAPM congres in Rotterdam.

Op 11 april 2019 presenteerden Enny en Ilona een poster van ons onderzoeksproject bij het Women Inc. congres in Amsterdam.

Ilona heeft de eerste bevindingen van de Drongo-studie en haar overzichtsartikel van studies naar mannelijk en vrouwelijk taalgebruik gepresenteerd op meerdere momenten:

  • Tijdens de Anéla-VIOT Juniorendag op 5 april 2019 in Ede;
  • In het mooie Antwerpen, voor de bijeenkomst van de werkgroep Interpersoonlijke Gezondheidscommunicatie op 16 mei 2019.
  • Tijdens een refereerbijeenkomst op het Radboudumc op 4 juni 2019.
  • Met een poster tijdens de NHG Wetenschapsdag op 21 juni 2019 in Nijmegen;
  • In een bijeenkomst van de werkgroep Patient-Provider Interaction (PPI) op 24 juni 2019 op het NIVEL  in Utrecht.

Tim heeft tijdens meerdere gelegenheden de kans gegrepen een mooi verhaal te houden over communicatie en gender:

  • In de cursus SOLK bij de opleiding psychosomatische therapie (OPST) op 10 mei 2019;
  • Op het Prinsjesdagsymposium voor bedrijfs- en verzekeringsartsen op 18 september 2018;
  • Bij de SGBO (vervolgopleiding tot bedrijfs- en verzekeringsarts) op 11 september 2018.

Op 31 januari 2019 organiseerde Ilona een workshop voor studenten Nederlandse Taal & Cultuur tijdens Neerlandistiek in het Nieuws. Studenten leerden hoe ze een codeboek konden maken van ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ taalgebruik om vervolgens taalgebruik te coderen in een transcript van een huisarts-patiëntgesprek.

Op 10 januari 2019 presenteerden Inge en Ilona hun onderzoek naar arts-patiëntcommunicatie in een multidisciplinaire setting tijdens het Linguistic Lab.

Op 9 november 2018 stonden Enny, Wyke en Ilona met ons onderzoeksproject op het Drongo Talenfestival in Nijmegen.

Op 16 april 2018 gaf Tom Terpstra (oud-promovendus uit Groningen) een presentatie over SOLK, sekse en gender tijdens de SOLK-lunch op het UMCG in Groningen.

Op 4 april 2018 gaf Judith onderwijs aan klinische psychologen in opleiding en besteedde daarbij aandacht aan man-vrouw verschillen in diagnose en behandeling bij SOLK-patiënten.

Op 8 februari 2018 verzorgde Tim een gastcollege bij de cursus Medische Communicatie (ontworpen door Enny en Wyke). Tim vertelde als huisarts-onderzoekers over zijn ervaringen met man-vrouw verschillen in communicatie in de spreekkamer.

Op 5 oktober 2017 waren Judith en Enny aanwezig bij het Women Inc. congres over Gender & Gezondheid!