BLOGG 12 (Bezonnen Lezingen Over Gender & Gezondheid)

No more boys and girls: een gezonde ontwikkeling?

Onlangs zag ik de documentaire No more boys and girls, over een klas met zevenjarigen op een Engelse school. In deze klas werden de kinderen een aantal weken niet meer door een roze of blauwe bril bekeken. De leerkracht leerde jongens en meisjes even vaak en op dezelfde manier aan te spreken, de kinderen kregen neutraler speelgoed, en de ouders werden geïnstrueerd over teksten op kleding. Na een aantal weken hadden de meisjes meer zelfvertrouwen en konden de jongens beter hun gevoelens uiten.

Wat zou een genderneutrale opvoeding nog meer kunnen doen?