BLOGG 5 (Bezonnen Lezingen Over Gender & Gezondheid)

Voetbal is voor échte mannen! Toch?

Veel dingen in ons dagelijkse leven zijn gegenderd, oftewel gerelateerd aan verwachtingen m.b.t. ‘typisch mannelijk’ of ‘typisch vrouwelijk’ gedrag. Voetbal is een van die dingen. Mannen vinden het over het algemeen leuker om over voetbal te praten en naar voetbal te kijken, terwijl vrouwen steeds vergeten wat ook al weer ‘buitenspel’ betekende. Heerlijk stereotyperend.

Maar is voetbal wel écht voor échte mannen?