Home

Welkom op de website van de onderzoeksgroep Gender & Gezondheid!

Wij zijn een groep van enthousiaste onderzoekers uit Groningen en Nijmegen. De komende jaren gaan wij ons bezighouden met een multidisciplinair onderzoeksproject naar sekse- en genderverschillen bij patiënten met veelvoorkomende lichamelijke klachten.

Om een zo goed en volledig mogelijk beeld te krijgen van sekse- en genderverschillen in het gezondheidsdomein, focussen we op alle relevante momenten in het medische traject;

  • Het zoeken van medische hulp bij lichamelijke klachten;
  • Communicatie tussen patiënten en huisartsen;
  • Procedures voor diagnose en strategieën voor verwijzing en behandeling;
  • Patiëntperspectieven op het gehele medische traject.

Op deze website houden we u op de hoogte van onze ervaringen, publicaties, posters, activiteiten en de laatste updates. Tevens kunt u op de website onze nieuwsbrieven downloaden. En onze doktersvis zwemt netjes met de tijd mee, dus je kunt ons ook op Twitter volgen!

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Tot slot, onze mascotte: de gendersensitieve doktersvis!